Ανακοίνωση μαθήματος “ΓΗΡΑΝΣΗ-ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ”

Ανακοίνωση μαθήματος “ΓΗΡΑΝΣΗ-ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές των κατευθύνσεων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ακτινολογίας και Αισθητικής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Γήρανση -Μακροζωία Η΄εξαμήνου να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες του μαθήματος στο eclass ΓΗΡΑΝΣΗ-ΜΑΚΡΟΖΩΪΑ (Θ) επιλογής ΙΕ-ΑΑ-ΑΚ (2021-22).

Εκ των διδασκόντων