ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Με απόφαση της Κοσμήτορος κ. Λ. Γώγου, θα γίνει αναστολή όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών  των Τμημάτων της ΣΕΥΠ, την Τρίτη 14/01/2020 από 12:30 μ.μ έως 14:00 μ.μ. ,για την παρακολούθηση της ομιλίας του Ακαδημαϊκού κ. Χρούσου. Η παρουσία όλων στο Αμφιθέατρο “Περικλής Λύτρας” του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι απαραίτητη.