ΔΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025

ΔΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 2024-2025.
 
Υποβολή αιτήσεων έως και Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη https://edutech.uniwa.gr/prosklisi/
 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού, ηλεκτρονικά στο secedutech@uniwa.gr, τηλεφωνικά στο 2105385373 και στην ιστοσελίδα μας https://edutech.uniwa.gr/