Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες να εγγραφούν στο eclass εδώ.

Στα έγγραφα του μαθήματος θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο αρχίζει την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00-18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Αρχαίου Ελαιώνα. 

Παρακαλείστε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό στα έγγραφα του μαθήματος καθώς και τις οδηγίες εκπόνησης εργασίας. Μετά, θα εγγραφείτε σε ομάδα χρηστών όπου θα βρείτε θέμα εκπόνησης ομαδικής εργασίας μαζί με τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

Λεπτομέρειες θα δοθούν την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 16:00.

Αναστάσιος Κριεμπάρδης

Αναπληρωτής Καθηγητής