ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Υποψηφιότητες)