ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών