Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για το διάστημα από 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για το διάστημα από 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00

σας κοινοποιούμε την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698/19.03.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 1076/τ. Β΄/20.03.2021) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00».

Covid Kya 20.3