Σημαντική ενημέρωση: εμβολιασμός σε ισχύ & νόσηση σε ισχύ

Σημαντική ενημέρωση: εμβολιασμός σε ισχύ & νόσηση σε ισχύ

  • ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ σε ισχύ

παρ. 2 του άρθρου 9 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 290/29-1-2022)

Δηλαδή: Πότε θεωρείται ένας ενήλικας πλήρως εμβολιασμένος:

Όταν εμπίπτει σε ένα από τα παρακάτω ΚΑΙ επιδεικνύει πιστοποιητικό σε ισχύ.

  1. Εμβολιασμένος με εμβόλιο 2 δόσεων:

1α.   εντός διαστήματος 14 ημερών έως 7 μηνών από δεύτερη δόση.

1β.   > 7 μήνες από 2η δόση, που έχει κάνει αναμνηστική δόση.

  1. Εμβολιασμένος με μονοδοσικό:

2α.   εντός διαστήματος 14 ημερών έως 3 μηνών από τη 1 δόση.

2β.   > 3 μήνες από τη 1 δόση, που έχει κάνει αναμνηστική δόση.

  1. Νοσήσας, που είναι εμβολιασμένος με 1 δόση*:

3α.   εντός διαστήματος 14 ημερών έως 3 μηνών από τη δόση.

3β.   > 3 μήνες από τη 1 δόση, που έχει κάνει αναμνηστική δόση.

* Προκύπτει από συνδυασμό της ΚΥΑ και των οδηγιών: https://emvolio.gov.gr/sites/default/files/attachments/odigies_emvoliasmoy_5.12.pdf

 

  • ΝΟΣΗΣΗ σε ισχύ

παρ. 3 του άρθρου 9 της Δ1α/Γ.Π.οικ. 4761/28-1-2022 (ΦΕΚ Β’ 290/29-1-2022)

Δηλαδή: Πότε είναι σε ισχύ το πιστοποιητικό νόσησης:

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον μοναδικό ή πρώτο θετικό εργαστηριακό έλεγχο.