ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εκ μέρους του Πρύτανη ΠΑΔΑ Καθηγητή Π.Ε. Καλδή σας κοινοποιούμε τις από 20-05-2020 προτάσεις της Επιτροπής για την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του COVID-19, οι οποίες αφορούν στην  ορθολογική διαχείριση των κλιματιστικών. Σύμφωνα με γενικότερη οδηγία της Επιτροπής, σε κλειστούς χώρους  οτιδήποτε προκαλεί ρεύμα αέρα αντενδείκνυται, κατά συνέπεια οι ανεμιστήρες με βάση, που πρόκειται να διανεμηθούν, θα τοποθετηθούν σε θέση που να εξασφαλίζεται η παράλληλη ροή φυσικού αερισμού μέσω ανοικτών παραθύρων και να αποφεύγεται να κατευθύνεται η ροή του αέρα προς το πρόσωπο των παρευρισκόμενων.

Με εκτίμηση

ΤΜΗΜΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑ.Δ.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ