Επείγουσα ανακοίνωση – Αντιστροφή των ημερομηνιών εξέτασης της Βιοστατιστικής με τα Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Επείγουσα ανακοίνωση – Αντιστροφή των ημερομηνιών εξέτασης της Βιοστατιστικής με τα Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Το μάθημα «Βιοστατιστική» Β΄ εξαμήνου θα εξετασθεί με γραπτή εξέταση την Παρασκευή 3/9/2021, και με προφορική εξέταση το Σάββατο 4/9/2021 και Κυριακή 5/9/2021 στις αναγραφόμενες ώρες.

Το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» Α΄ εξαμήνου θα εξετασθεί με γραπτή εξέταση την Παρασκευή 10/9/2021, και με προφορική εξέταση το Σάββατο 11/9/2021 και Κυριακή 12/9/2021 στις αναγραφόμενες ώρες.