ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΜ)- Ερευνα – Η επίδραση της Πανδημίας COVID19 στη χρήση φακών επαφής

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΟΜ)- Ερευνα – Η επίδραση της Πανδημίας COVID19 στη χρήση φακών επαφής

Αιγάλεω, 5 Οκτωβρίου 2020 

  

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής     

  Η ερευνητική ομάδα του θεσμοθετημένου  Εργαστηρίου Οπτικής Μετρολογίας (Ε.Ο.Μ)., διεξάγει έρευνα σχετικά με τη χρήση των φακών επαφής (φ.ε.) μέσα από τα νέα πρωτόκολλα της Πανδημίας και μετά την ενσωμάτωσή τους, τόσο από τους Οπτομέτρες και τους  εφαρμοστές φ.ε. στην ελληνική επικράτεια, όσο και από τους ίδιους τους χρήστες.

  Η αποτελεσματικότητα της έρευνας και η μελλοντική της χρήση ως αξιόπιστη πηγή αναφοράς, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την ποσότητα της πληροφόρησης, καθώς και από την ορθή επιλογή του δείγματος. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος στην έρευνα, θεωρώ πολύ σημαντική την συμμετοχή σας.

  Η απάντησή σας θα παραμείνει εμπιστευτική και ανώνυμη. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τη μορφή πινάκων. Η επεξεργασία και η ανάλυση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια αυτής της έρευνας και για κανέναν άλλο σκοπό και τα δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για τους επόμενους 36 μήνες.

  Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε λιγότερο από 5 λεπτά. Έτσι η έρευνα γίνεται μέσα από αξιόπιστη ηλεκτρονική πλατφόρμα και η συμμετοχή σας θα συνεισφέρει στη διαμόρφωση αξιόπιστων συμπερασμάτων.  

  Προκειμένου να συμμετάσχετε παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

  https://www.surveymonkey.com/r/researchUNIVERSITYofWESTATTICAchandrinos

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

  

Με εκτίμηση, 

Dr. Αριστείδης Χανδρινός 

Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο Οπτικής Μετρολογίας – Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών  

 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής –  Email:  achand@uniwa.gr