ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι δηλώσεις μαθημάτων δύνανται να παραταθούν έως και 31 Μαρτίου 2021 για το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών.