“ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

“ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ” ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος η εξέταση του Ιουνίου του μαθήματος “ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ” θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές υπό τη μορφή γραπτής εργασίας. 
Η εργασία θα είναι στην Αγγλική γλώσσα (με μετάφραση στα ελληνικά) και ανώτατο όριο λέξεων τις 1000 (2-3 σελίδες περίπου). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα ακόλουθα θέματα αναπτύσσοντας (στα Αγγλικά και με σύγχρονη μετάφραση στα Ελληνικά) ή να επιλέξουν ανάλογη θεματολογία κείμενα από επιστημονικές ιστοσελίδες,  δημοσιευμένες εργασίες, ανασκοπήσεις, κείμενα από ξενόγλωσσα βιβλία φυσιολογίας, ανατομίας κλπ και με κριτήριο την κατεύθυνση που ανήκουν.
 
  1. Human anatomy – Physiology. Cells / Tissues / Organs – Kinds of Tissues
  2. Blood circulation – which is the basic function of the heart in a body? – Blood vessels 
  3. How do our eyes work? The power of lenses – Laser Technology
  4. Radiology & Nuclear Medicine – Medical Imaging Services
  5. Common Skin Conditions – Functions of the Skin
  6. Our teeth, their uses, how they are made, where does digestion begin from?
 
Στο εξώφυλλο της εργασίας θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ. του φοιτητή. Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης είναι η 30/6/2021 και η εργασία θα αποσταλεί μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
msotirou@uniwa.gr με κοινοποίηση xaniotisdimitris@yahoo.gr