Λόγω εκτάκτου προβλήματος με την διαθεσιμότητα του αμφιθεάτρου του Αρχαίου Ελαιώνα η εξέταση της Οργανικής Χημείας που είχε προγραμματιστεί στις 20/9/2022 θα γίνει στις 23/9/2022 (9:00-12:00) στον ίδιο χώρο.

Λόγω εκτάκτου προβλήματος με την διαθεσιμότητα του αμφιθεάτρου του Αρχαίου Ελαιώνα η εξέταση της Οργανικής Χημείας που είχε προγραμματιστεί στις 20/9/2022 θα γίνει στις 23/9/2022 (9:00-12:00) στον ίδιο χώρο.