ΔΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. Προκήρυξη ακαδημαϊκού έτους 2024-2025