Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σας κοινοποιούμε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για ενημέρωσή σας.
 
Από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Ιδρύματος