1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων ανά Κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 12/03/2022 09:30 – 15:00

Κατεύθυνση ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεύθυνση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 19/03/2022 09:30 – 15:00

Κατεύθυνση ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κατεύθυνση ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Κατεύθυνση ΟΠΤΙΚΗΣ – ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

Στην τελετή θα συμμετέχουν και οι απόφοιτοι που δεν προσήλθαν στην προηγούμενη τελετή ορκωμοσίας (Ιούνιος 2021). Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των αποφοίτων (400) και λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/2021,ΦΕΚ 4406/Β/24-9-2021, η κάθε τελετή θα διεξαχθεί σε ομάδες αποφοίτων.

Οι Αριθμοί Μητρώου (Α.Μ.) των αποφοίτων ανά Κατεύθυνση και οι ώρες ορκωμοσίας για την κάθε ομάδα, θα κοινοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Κάθε απόφοιτος μπορεί να έχει έως 2 συνοδούς την ημέρα της τελετής, με την εξής προϋπόθεση:

Να αποστείλει έως 18/02/2022 αίτημα προς τη Γραμματεία στο email: bisc.orkomosia@uniwa.gr.

Το μήνυμα θα έχει τίτλο: «ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ» και στο υπόμνημα του email θα αναφέρεται με κεφαλαία το ΌΝΟΜΑ και ΕΠΩΝΥΜΟ των συνοδών, όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητά τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόφοιτοι δεν θα φορέσουν την τήβεννο λόγω των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Η είσοδος στο χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ισχύ ή πιστοποιητικού νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Εκ της Γραμματείας