ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (Ιατρικών Εργαστηρίων – Οδοντικής Τεχνολογίας – Οπτικής & Οπτομετρίας)