Πρακτικό Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών