Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πα.Δ.Α.