“Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων” (Έναρξη Β΄ Κύκλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών)