ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ