Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη πλήρωσης με ανοιχτή διαδικασία διορισμού τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ.docx

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ.docx