Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ για το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών από την ιστοσελίδα του ΠΑΔΑ