Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Προκήρυξη Θέσεων Σπουδών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

Αγαπητοί φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση για συμμετοχή των φοιτητών του Ιδρύματός μας στο Πρόγραμμα Erasmus+, σας ενημερώνουμε ότι η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για Σπουδές στo πλαίσιo του προγράμματος ERASMUS+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, θα επαναλειτουργήσει ΑΥΣΤΗΡΑ από Δευτέρα 22/3/2021 και ώρα 9:00 π.μ. έως και Παρασκευή 26/3/2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

Η επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, καθώς επίσης και με γνώμονα τη διαθεσιμότητα των θέσεων και τις καταληκτικές ημερομηνίες αποδοχής φοιτητών που έχουν ορίσει τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και πιο συγκεκριμένα:

για τις Σχολές:

i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και iii) Επιστημών Τροφίμων, στον παρακάτω σύνδεσμo:

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UWA_C1&AcadYear=2021&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5385178 (Κανελλοπούλου Μαντώ)

 

ενώ για τις Σχολές:

  i) Μηχανικών, ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών και iii) Δημόσιας Υγείας, στον                                 παρακάτω  σύνδεσμο:

 https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/? HEI=UWA_C2&AcadYear=2021&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O  

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5381734 (Παυλίδη Έλενα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη προκήρυξη, καθώς και τις επισυναπτόμενες οδηγίες, προκειμένου να συμπληρώσουν την online αίτηση. Είναι απαραίτητο να συμβουλεύονται για κάθε πληροφορία, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά την ιστοσελίδα του γραφείου μας:  http://erasmus.uniwa.gr 

 

Πριν την υποβολή της αίτησης παρακαλούμε να σημειωθεί ότι, λόγω της πανδημίας COVID19: 

  • Η υλοποίηση των μετακινήσεων θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα προκύψουν λόγω της πανδημίας. 
  • Ενθαρρύνονται οι εικονικές δραστηριότητες ή μικτές (με έναρξη εικονικά) δραστηριότητες. 
  • Τυχόν φυσικές κινητικότητες θα πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη των μετακινούμενων και εφόσον επιτρέπονται οι μετακινήσεις προς τις χώρες υποδοχής. 
  • Άτομα που, ασχέτως των προτροπών του Ιδρύματος, επιθυμούν να πραγματοποιήσουν φυσική μετακίνηση θα μπορούν να το κάνουν, τηρουμένων όλων των απαραίτητων κανονισμών/ περιορισμών από τις χώρες υποδοχής, την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Ε.Ο.Δ.Υ. 
  • Οι ενδιαφερόμενοι/συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνονται και να τηρούν τα μέτρα που προβλέπονται από την εκάστοτε χώρα υποδοχής, αλλά και τυχόν διαδικασίες αυτοπεριορισμού που απαιτούνται κατά την επιστροφή τους. 
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συμβουλεύονται με ιδιαίτερη προσοχή τις ιστοσελίδες: https://reopen.europa.eu/en, https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και https://covid19.gov.gr/, προκειμένου να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι αναφορικά με το εάν επιτρέπεται και τι ακριβώς συνεπάγεται μια φυσική μετακίνηση τους προς οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. 

Τα γραφεία Erasmus των δύο Πανεπιστημιουπόλεων είναι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφόρηση.

 

    University of West Attica 

International Academic Issues &

Students Exchange Department

Οδηγίες για φοιτητές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕRASMUS+