Ανακοίνωση μαθήματος: “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ” & “ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ”

Ανακοίνωση μαθήματος: “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ” & “ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές των κατευθύνσεων Ιατρικών Εργαστηρίων & Ακτινολογίας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 8151 (Η’ Εξάμηνο) και 6291 (ΣΤ’ Εξάμηνο) να εγγραφούν στις αντίστοιχες ομάδες στο e-class.

Κωνσταντίνος Νίνος