ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ” και “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ”

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ “ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ” και “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ”

Σήμερα 11-3-2022, αρχίζουν τα μαθήματα επιλογής του Η’ εξαμήνου “Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές” (Τομείς Ακτινολογίας και Ιατρικών Εργαστηρίων ) και “Εργαστηριακή διερεύνησή του Χειρουργικού ασθενή” (Τομέας Ιατρικών εργαστηρίων). Τα μαθήματα γίνονται στο Εργαστήριο Ανατομικής Αίθουσα Κ-5005 της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω. Οι Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ξεκινούν στις 2 μ.μ. και η Εργαστηριακή Διερεύνηση στις 4 μ.μ. Σχετικές ανακοινώσεις υπάρχουν και στα αντίστοιχα μαθήματα του e-class.  
 
Με εκτίμηση 
Ν.Θαλασσινός