Πρακτική άσκηση – Οδηγία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για self tests

Πρακτική άσκηση – Οδηγία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για self tests

Προκειμένου οι φοιτητές του εαρινού εξαμήνου να κάνουν πρακτική άσκηση φέτος θα πρέπει να υποβάλλονται σε self tests σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό μέχρι την Κυριακή 9/5/2021 και ώρα 23:55 θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση που θα βρούν στην ιστοσελίδα moodle (moodle.uniwa.gr) του τμήματος.

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος πρακτικής άσκησης

Πέτρος Καρκαλούσος