Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 έως και Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη  ή δείτε την ιστοσελίδα https://edutech.uniwa.gr/

Δικαιολογητικά Υποβολής ΥποψηφιότηταςΗλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού, ηλεκτρονικά στο secedutech@uiwa.gr ή τηλεφωνικά στο 2105385373

Η Πρόεδρος της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής και Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια