Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (11279/31-03-2022) για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (11279/31-03-2022) για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Αναρτήθηκε η 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022» στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ και του ΠΑΔΑ