ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝ 6.18-4-2019 & ΣΥΝ 17.12/11/2019 & ΣΥΝ 18.20/11/2019)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Α. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΚ ΑΡ.Φ 285/7-02-2019

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών (από το Δ΄ Εξάμηνο)

 1. Αισθητικής και Κοσμητολογίας
 2. Ακτινολογίας-και Ακτινοθεραπείας
 3. Ιατρικών Εργαστηρίων
 4. Οδοντικής Τεχνολογίας
 5. Οπτικής και Οπτομετρίας

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

Β. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 1. Οι φοιτητές του Α΄ εξαμήνου του Τμήματος μπορούν να δηλώνουν μόνο μαθήματα του εξαμήνου τους. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 6.18-4-19)

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

 1. Οι φοιτητές των λοιπών εξαμήνων μπορούν να επιλέγουν στην δήλωσή τους από όλα τα αμιγώς θεωρητικά μαθήματα (ΑΠΛΟ ΜΑΘΗΜΑ) ανεξαρτήτως εξαμήνου (μικρότερου ή μεγαλύτερου). (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 6.18-4-19)

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

 1. Δεν επιτρέπεται η επιλογή και δήλωση μαθήματος που έχει και εργαστήριο (ΜΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ) αν αυτό βρίσκεται σε μεγαλύτερο εξάμηνο από αυτό που φοιτά ο φοιτητής. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 6.18-4-19)

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

 1. Ανώτατο όριο δήλωσης ωρών διδασκαλίας τριάντα οκτώ (38) ώρες στα εξάμηνα Α΄ έως και Ζ’, και σαράντα πέντε (45) ώρες στο Η’ εξάμηνο για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2019 – 2020. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 17.12-11-19)

ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

 1. Α. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (δηλαδή απαλλάσσονται των επιπλέον μαθημάτων του νέου προγράμματος σπουδών που δεν αντιστοιχούνται):
 2. ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ Ή ΚΑΙ/ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ή/ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και βρίσκονται στο 13ο ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών και άνω ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ/ΕΤΟΥΣ 2018-2019. (Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, θα πάρουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όσοι κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 (Σεπτέμβριος 2018), βρίσκονται στο 13ο ΕΞΑΜΗΝΟ σπουδών και άνω. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 6.18-4-19).
 3. ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 στο 7ο εξάμηνο και άνω και ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΙ.

Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το παλαιό πρόγραμμα ΤΕΙ μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 6.18-4-19).

Β. ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ όσοι φοιτητές ευρίσκονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών και κάτω στο χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥΣ (ΠΤΥΧΙΟ-ΤΕΙ). (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 6.18-4-19).

ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

 1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΠΣ-ΠΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΥ ΠΣ–ΤΕΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020:

Α. Οι φοιτητές που ακολουθούν πτυχίο ΠΑ.Δ.Α. και είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει αλλά ΔΕΝ ΕΊΧΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ το απλό (Θ) ή μεικτό (Θ+Ε)  μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών – ΤΕΙ, θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν το αντιστοιχούμενο απλό ή μεικτό μάθημα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΔ ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ – ΠΑ.Δ.Α.

Β. Εξαιρούνται από την προτεινόμενη τροποποίηση οι φοιτητές που ακολουθούν πτυχίο ΤΕΙ:

Οι φοιτητές που ακολουθούν πτυχίο ΤΕΙ και είχαν παρακολουθήσει και οφείλουν απλά ή μεικτά μαθήματα του παλιού Προγράμματος Σπουδών-ΤΕΙ που αντιστοιχούνται σε απλά ή μεικτά μαθήματα του νέου Προγράμματος Σπουδών-ΠΑ.Δ.Α θα δηλώσουν κανονικά το αντιστοιχούμενο μάθημα του νέου προγράμματος-ΠΑΔΑ αλλά θα εξεταστούν στην παλιά ύλη.

Οι ως άνω φοιτητές δεν θα παρακολουθήσουν τα αντιστοιχούμενα μαθήματα του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΔ ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ – ΠΑ.Δ.Α.

Ο βαθμός θεωρίας για τα μεικτά μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου Ακαδημ/έτους 2019-2020 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ –ΠΑΔΑ αντιστοιχίζεται και στον βαθμό εργαστηρίου του μεικτού μαθήματος μόνο για τους φοιτητές που ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ και όφειλαν το αντιστοιχούμενο απλό μάθημα (Θ) του ΠΑΛΙΟΥ ΠΣ-ΤΕΙ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝ 18.20-11-19)

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.

 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΣΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΣ –ΠΑ.Δ.Α ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20.

 Α. Το σύνολο  διδακτικών ωρών  του μαθήματος «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» είναι ΔΥΟ (2) ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΥΟ (2).

Β. Για τους παλαιούς φοιτητές, δηλαδή αυτούς που έχουν εισαχθεί έως και το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες (κωδ. 1061)» του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών ΠΑ.Δ.Α θα αντιστοιχηθεί, ανά Τομέα, ως ακολούθως:

1) Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας: Το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (κωδ. 1061) αντιστοιχείται με το απλό μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας [κωδ. 601 – Ν2-6010]» και το μεικτό μάθημα «Ειδικά Θέματα Φυσικής-Αρχές laser [κωδ. 106 – Ν2-1060 (Θ+Ε)]» του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΤΕΙ Αθήνας.

2) Τομέας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας: Το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (κωδ. 1061) αντιστοιχείται:

Είτε με ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Ν3-1020), του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ-Αθήνας,

Είτε με ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ν3-3010-Θ)), του Τμήματος Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας,

Είτε με ΒΙΟΣΤΑΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-Θ (2061),

Είτε με ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (1051).

3) Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων: Το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (κωδ. 1061) αντιστοιχείται με το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» ή θεωρία ή εργαστήριο ή και τα δύο [κωδ. 2061-2062 – Ν2-2060 (Θ+Ε)] του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας.

4) Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας: Το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (κωδ. 1061) αντιστοιχείται με το ένα από τα τρία παλαιά μαθήματα του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας:

Ή το μάθημα «Φυσική» (κωδ. ΟΔΟ101 – Ν2-1010)

Ή το μάθημα «Βιομετρία – Βιοστατιστική» (κωδ. ΟΔΟ305-Ν2-3050)

Ή  το μάθημα «Πληροφορική οδοντικής τεχνολογίας» (κωδ. ΟΔΟ604-Ν2-6040).

5) Τομέας Οπτικής και Οπτομετρίας: Το μάθημα «Μαθηματικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες» (κωδ. 1061) αντιστοιχείται με το μάθημα «Οπτομετρικά Μαθηματικά (κωδ. ΟΡΤ1011 – Ν2-1010)» του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του ΤΕΙ Αθήνας. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν υπάρχει βαθμός στα Οπτομετρικά Μαθηματικά (κωδ. ορτ1011 – Ν2-1010) τότε αντιστοιχίζεται με το βαθμό της θεωρίας Βιοστατιστικής  (2061).

ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20.