Βάσεις Εισαγωγής 2019 – 4ο σε Σειρά Κατάταξης το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών