Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2020/21

Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2020/21

Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2020/21
Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις: www.funding-guide.de 
Πληροφορίες παρέχει το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα www.daad.gr 
(Τηλ. 210-3608171, daad@athen.goethe.org )