ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών

 

Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 γίνεται βάσει εξετάσεων σε τρία μαθήματα και σε ποσοστό κατάταξης 12% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων στο Τμήμα και στα ακόλουθα μαθήματα:

  1. ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ
  2. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
  3. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Λόγω της πανδημίας, οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κατατακτήριες εξετάσεις, γίνονται δεκτές από 01-11-2020 μέχρι και τις 15-11-2020.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση με το γνήσιο της υπογραφής (αναρτημένη)
  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου μη επικυρωμένο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μη επικυρωμένο
  4. Μία (1) φωτογραφία

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αποκλειστικά  συστημένα (courier) στην εξής διεύθυνση (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15-11-2020):

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αγίου Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες 8.00 – 14.00, Κτίριο Κ5.002