Ακίνητη Προσθετική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

5011-5012

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

12

Μονάδες ECTS:

10

4041 4042

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη επιστημονική και εφαρμοσμένη γνώση, που θα τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ακίνητες οδοντικές προσθέσεις μεμονωμένων δοντιών, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και υλικά.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίσουν τους σκοπούς, τους στόχους και την αναγκαιότητα της εφαρμογής των ακίνητων οδοντικών προσθέσεων.
• Να αποκτήσουν και να κατανοήσουν τις επιστημονικές γνώσεις που καθορίζουν τις βασικές αρχές της οδοντικής προσθετικής.
• Να εξοικειωθούν με τα σημερινά δεδομένα της οδοντικής τεχνολογίας και των βιοϋλικών.
• Να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τις διάφορες μεμονωμένες ακίνητες προσθετικές κατασκευές (ένθετα, επένθετα, στεφάνες ολικής κάλυψης, στεφάνες μερικής κάλυψης, στεφάνες ολικές χυτές, στεφάνες με επικάλυψη, χυτή ανασύσταση μύλης με άξονα).
• Να χρησιμοποιούν τις διάφορες συσκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας μεμονωμένης ακίνητης προσθετικής κατασκευής.
• Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, θεωρητικά και πρακτικά, τα στάδια κατασκευής των μεμονωμένων ακίνητων προσθετικών κατασκευών.
• Να γνωρίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα υλικά και μεθόδους κατασκευής.
• Να επιδεικνύουν ότι κατανοούν την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία.
• Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους κατοχύρωση και ανταγωνιστικότητα.