Ακίνητη προσθετική ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

7041-7042

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

10

Μονάδες ECTS:

10

7041 7042

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη επιστημονική και εφαρμοσμένη γνώση, που θα τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ακίνητες οδοντικές προσθέσεις, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και υλικά.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να γνωρίσουν τους σκοπούς, τους στόχους και την αναγκαιότητα της εφαρμογής των σύγχρονων ακίνητων οδοντικών προσθέσεων και συγκεκριμένα προστομιακών όψεων από πολυμερή και κεραμικά υλικά, ενθέτων, επενθέτων και υπερένθετων από πολυμερή και κεραμικά υλικά, ακίνητων στεφανών και γεφυρών χωρίς μεταλλικό σκελετό από πολυμερή και κεραμικά υλικά, γεφυρών μερικής επικάλυψης (Maryland), συγκόλληση με Laser,καθώς και η τεχνική επιλεκτικής πυροσυσσωμάτωσης με ακτινοβολία Laser (SelectiveLaserSintering).
 • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα αισθητικής και λειτουργικής αποκατάστασης της στοματικής κοιλότητας με την εφαρμογή των σύγχρονων αυτών κατασκευών.
 • Να αποκτήσουν τις επιστημονικές γνώσεις που καθορίζουν τις βασικές αρχές κατασκευής αυτών των προσθέσεων.
 • Να κατανοήσουν και να αναλύουν τους κανόνες σχεδίασης αυτών, τόσο στην πρόσθια, όσο και στην οπίσθια περιοχή του οδοντικού φραγμού.
 • Να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη σύγχρονων ακίνητων προσθετικών κατασκευών χωρίς μεταλλικό σκελετό.
 • Να εξοικειωθούν με τα σημερινά δεδομένα της οδοντικής τεχνολογίας και των βιοϋλικών.
 • Να χρησιμοποιούν τις διάφορες συσκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τέτοιων κατασκευών.
 • Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν, θεωρητικά και πρακτικά, τα στάδια κατασκευής των ακίνητων αυτών προσθετικών κατασκευών.
 • Να γνωρίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα υλικά και μεθόδους κατασκευής.
 • Να γνωρίζουν μεθόδους συγκόλλησης προσθετικών αποκαταστάσεων με τη σύγχρονη τεχνολογία Laser.
 • Να επιδεικνύουν ότι κατανοούν την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία.
 • Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους κατοχύρωση και ανταγωνιστικότητα.