Ακτινολογία Ι

Κωδικός Μαθήματος:

4221-4222

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

16

Μονάδες ECTS:

12

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/

4221 4222 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που αφορούν την ανάλυση των σταδίων παραγωγής της ακτινογραφίας, την ανάδειξη και μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ακτινογραφίας, την εισαγωγή στις βασικές αρχές της ακτινοπροστασίας, την πρώτη επαφή με το Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων και την παρουσίαση της ακτινοανατομίας και της τεχνικής λήψεων των ακτινολογικών προβολών του θώρακα.

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος :

  1. γνωρίζει τον τρόπο παραγωγής της ακτινοβολίας-Χ στην ακτινολογική λυχνία καθώς και την επίδραση που έχουν σ΄ αυτήν η επιλογή των ακτινολογικών στοιχείων (KV, mA, sec) στην τράπεζα χειρισμού.
  1. γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας με την ύλη, τη δυαδική συμπεριφορά της ακτινοβολίας και τις ιδιότητές της
  2. τοποθετεί σωστά τον εξεταζόμενο στο ακτινολογικό τραπέζι σε σχέση με την ακτινολογική λυχνία και το ακτινογραφικό φίλμ  αφ’ ενός και αφ΄ ετέρου επιλέγει τα κατάλληλα ακτινολογικά στοιχεία και αξιολογεί τα απεικονιστικά αποτελέσματα
  3. επιλέγει το κατάλληλο σύστημα καταγραφής της εικόνας, ανάλογα με την ανατομική περιοχή του ανθρώπινου σώματος που καλείται να ακτινογραφήσει, γνωρίζει την επίδραση της χημικής επεξεργασίας στο σχηματισμό της ακτινολογικής εικόνας καθώς και τα τεχνικά σφάλματα (artifacts) που μπορεί να προκληθούν
  4. είναι σε θέση να επιλέγει τους κατάλληλους παράγοντες έκθεσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της ανατομικής δομής και τις συνθήκες ακτινογράφησης
  5. εφαρμόζει τις βασικές αρχές ακτινοπροστασίας
  6. κατανοεί τις παραμέτρους που ρυθμίζουν την ποιότητα της ακτινολογικής εικόνας
  7. κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων και τις αδρές διαφορές τους από τα συμβατικά συστήματα απεικόνισης κατανοεί τις παραμέτρους που ρυθμίζουν την ποιότητα της ακτινολογικής εικόνας
  8. κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων και τις αδρές διαφορές  τους από τα συμβατικά συστήματα απεικόνισης