Ακτινοπροστασία

Κωδικός Μαθήματος:

7241-7242

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Ακτινοπροστασία 7241 7242

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα δοσιμετρικά μεγέθη (διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς), τις βιολογικές επιδράσεις των ακτινοβολιών (ακτίνες Χ, ραδιοϊσότοπα) στον άνθρωπο, τον εξοπλισμό μέτρησης ακτινοβολιών και τα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται (ατομικά δοσίμετρα, θωρακίσεις).

Στόχοι του μαθήματος είναι η γνώση :

  1. των βιολογικών επιδράσεων των ιονιζουσών ακτινοβολιών.
  2. των όργανα μέτρησης ακτινοβολιών και ραδιενέργειας και τη λειτουργία τους.
  3. της αρχής ALARA και τα Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ).
  4. των ορίων δόσεων, υπολογισμού κινδύνου από την έκθεση στην ακτινοβολία, της νομοθεσίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
  5. των κινδύνων των ιονιζουσών ακτινοβολιών και των κανόνων  ακτινοπροστασίας για τους εργαζομένους, τους ασθενείς και το κοινό