Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης

Κωδικός Μαθήματος:

8011

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Τσόλκα Παναγιώτα

8011

Περίγραμμα

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοήσουν τους κανόνες των οδοντικών επαφών σε διάφορα είδη προσθετικών εργασιών.
  • Να εξοικειωθούν με τα μηχανικά ανάλογα της γνάθου, τους “Αρθρωτήρες”, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους χρησιμοποιούν στην καθημερινή εργαστηριακή πράξη.
  • Να προετοιμάσουν, σε συνεργασία με τον οδοντίατρο, τη σύγκλειση πριν από τη προσθετική αποκατάσταση.
  • Να γνωρίζουν τον τρόπο κατασκευή διάφορων τύπων ναρθήκων

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις δυσλειτουργίες του μασητήριου συστήματος, που οφείλονται σε ανωμαλίες της θέσης των δοντιών και των γνάθων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.