Δερματοαισθητική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

4031

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Κεφαλά Βασιλική

Δερματοαισθητική Ι 4031

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος:

Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις υπάρχουσες κατηγορίες καλλυντικών και να τις εφαρμόσουν κατά περίπτωση. Να μπορούν να διαγνώσουν και να κατατάσσουν το δέρμα του προσώπου σε κατηγορίες και τύπους σε μη παθολογικές περιπτώσεις. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα απομάκρυνσης του σμήγματος (βαθύς καθαρισμός) και των νεκρών κεράτινων πεταλίων (peeling). Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τις μεθόδους εφαρμογής όλων των σταδίων του βαθύ καθαρισμού και των peelings και να τις εφαρμόζουν κατά περίπτωση. Να εφαρμόζουν χημικά peelings και να αντιμετωπίζουν με κατάλληλες τεχνικές τις δυσχρωμίες του δέρματος. Να γνωρίσουν τους κανόνες υγιεινής στα εργαστήρια Αισθητικής Προσώπου, να γνωρίσουν τις μεθόδους αποστείρωσης των υλικών και των αντικειμένων που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μεθόδων που προαναφέρθηκαν. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς εμφάνισης  προβλημάτων της περιοχής των  ματιών Να διαγιγνώσκουν  και να διαφοροδιαγιγνώσκουν προβλήματα περιοχής ματιών( οιδήματα- ρυτίδες- μαύροι κύκλοι) .  Να εφαρμόζουν σχήματα αποκατάστασης  με εφαρμογή Θεραπειών για τα  μάτια. Να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ενέσιμης και μη ενέσιμης μεσοθεραπείας και να εφαρμόζουν την μη ενέσιμη μεσοθεραπεία ανά περιστατικό  εφαρμόζοντας κατάλληλες ουσίες