Δερματοαισθητική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

5011-5012

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Κεφαλά Βασιλική

Δερματοαισθητική ΙΙ 5011-5012

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος:

Να κατανοήσουν οι φοιτητές  τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς εμφάνισης της ακμής ανά κατηγορία δέρματος. Να μπορούν να κατατάσσουν κλινικά τα διάφορα είδη της ακμής. Να αντιμετωπίζουν συμπτωματικά τα είδη της ακμής που επιτρέπεται. Να κατευθύνουν το ακνεϊκό στην αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα για την αντιμετώπιση ειδών ακμής που δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίσουν οι Αισθητικοί. Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την ανάγκη συνεργασίας Αισθητικού-Ακνεϊκού -Ιατρού για την επίτευξη της ίασης. Να εφαρμόζουν όλες τις μεθόδους και τα στάδια της συμπτωματικής αντιμετώπισης της ακμής. να αντιμετωπίζουν ακμή ράχης – στέρνου. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τους αιτιοπαθογενετικούς μηχανισμούς εμφάνισης αφυδάτωσης ,γήρανσης ,φωτογήρανσης ,οξειδωτικού stress  ανά κατηγορία δέρματος.. Να διαγιγνώσκουν  και να διαφοροδιαγιγνώσκουν την αφυδάτωση, γήρανση, φωτογήρανση , οξειδωτικό stress να κάνουν  εκτίμηση περιστατικού και να εφαρμόζουν πρωτόκολλα θεραπειών Να κατανοήσουν οι φοιτητές την αξία των αιθερίων ελαίων για την αποκατάσταση  προβλημάτων δέρματων και να εφαρμόζουν αρωματοθεραπεία κατά περίπτωση .Σχήματα απόκατάστασης με εφαρμογή αιθερίων ελαίων με ενδεδειγμένη δράση .Να κατανοήσουν τον ρόλο και τη συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων δράσεων προερχομένων από  αντινεοπλασματική θεραπεία και ακτινοβολίες   να εφαρμόζουν  σχήματα αποκατάστασης