Διατροφή και Υγεία

Κωδικός Μαθήματος:

8141

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Χανιώτης Δημήτριος

8141

Περίγραμμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
Έχει τις απαιτούμενες γνώσεις σε θέματα διατροφής και διατροφικής αγωγής στον κύκλο ωής του ανθρώπου για την προαγωγή της υγείας του.
Γνωρίζει τεχνικές και μεθόδους διατροφικής αξιολόγησης και διαχείρισης του σωματικού βάρους καθώς ανάλυσης και σύνταξης διαιτολογίων.
Συμβάλλει στην ανίχνευση διατροφοεξαρτώμενων νοσημάτων, διατροφικών διαταραχών, διατροφικών κινδύνων .
Κατανοεί τα διατροφικά πρότυπα, τους ισχυρισμούς διατροφής & υγείας, τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων – τροφής και τις μεθόδους διατροφικής έρευνας
Αντιλαμβάνεται τις νέες τάσεις διατροφής και να γνωρί ει το ρόλο και τη σημασία τους.
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της διατροφής, τη σημασία των θρεπτικών συστατικών, των τροφίμων και του ενεργειακού μεταβολισμού στον κύκλο ωής του ανθρώπου. Να γνωρί ουν τις σύγχρονες διατροφικές οδηγίες και συστάσεις, τα διατροφικά πρότυπα, τις νέες τάσεις διατροφής και τους διατροφικούς κινδύνους. Να αξιολογούν και να προσδιορί ουν τη θρεπτική κατάσταση του ατόμου κλινικοεργαστηριακά με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία διατροφοεξαρτώμενων νοσημάτων. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σύνταξης και ερμηνείας του διαιτολογίου, ασφάλειας τροφίμων, διατροφικής έρευνας και διατροφικής αγωγής.