Διόφθαλμη Όραση

Κωδικός Μαθήματος:

5021

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Πλακίτση Αθηνά