Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

8251

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Διπλωματική Εργασία 8251