Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας

Κωδικός Μαθήματος:

8041

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας 8041

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Συνδυάζει τις εξειδικευμένες αιματολογικές εργαστηριακές εξετάσεις και τις εργαστηριακές εξετάσεις του εργαστηρίου της Ανοσοαιματολογίας για τη διαφοροδιάγνωση αιματολογικών ασθενειών που χρήζουν μετάγγισης.
  • Έχει κατανόηση του πολύπλευρου ρόλου της Αιματολογίας-Αιμοδοσίας σε μία υποχρηματοδοτούμενη Νοσοκομειακή Μονάδα.
  • Έχει γνώση των κύριων περιστατικών που θεραπεύει η Αιματολογία-Αιμοδοσία.
  • Είναι σε θέση να διακρίνει εάν χρειάζεται μετάγγιση αίματος και παραγώγων.
  • Συνεργαστεί με τους ασθενείς για τη λήψη αίματος με ειδικές συνθήκες.
  • Χρησιμοποιεί τη γνώση της Αιματολογίας και Αιμοδοσίας για τη διαφοροδιάγνωση.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα πολύπλοκο αιματολογικά περαστικά που χρειάζονται μετάγγιση.