Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές

Κωδικός Μαθήματος:

7251

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TIE124/

Καθηγητές Μαθήματος

Λαβδάς Ελευθέριος

Ειδικές Εφαρμογές Υπολογστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας 7251

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προάγει και να διευρύνει τις γνώσεις και δεξιότητες του φοιτητή στην απεικόνιση με Υπολογιστική Τομογραφία και Μαγνητική Τομογραφία  παρουσιάζοντας τις εξειδικευμένες εφαρμογές της μεθόδου και αναλύοντας τις επιπλέον γνώσεις που απαιτούνται από τον τεχνολόγο – ακτινολόγο. Αναλύονται οι παράμετροι σάρωσης, τεχνικές απεικόνισης αγγείων, καρδιάς, απεικόνιση εντέρου, δυναμική και ποσοτική απεικόνιση, διπλοενεργειακή απεικόνιση, σχεδιασμός πλάνου ακτινοθεραπείας, τρισδιάστατος προεγχειρητικός σχεδιασμός, επεμβατικές τεχνικές με καθοδήγηση υπολογιστικού τομογράφου. Να προάγει την κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης των ακολουθιών απεικόνισης, ώστε να μπορεί να μειώσει τα τεχνικά σφάλματα και να βελτιστοποιήσει την παραγόμενη εικόνα.

Στόχος του μαθήματος είναι να μπορεί να διαμορφώνει ο φοιτητής ειδικές εξετάσεις κατανοώντας τους λόγους που οδηγούν σε συγκεκριμένες επιλογές.