Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Κωδικός Μαθήματος:

7011-7012

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Χανδρινός Αριστείδης