Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

8024

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος