Εμβιομηχανική Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

8062

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Προμπονάς Αντώνιος

8062

Περίγραμμα

Η σημασία της γνώσης της εμβιομηχανικής στις οδοντοποροσθετικές εργασίες είναι μεγάλη για τον οδοντικό τεχνολόγο ο οποίος τις σχεδιάζει, καθώς ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους θα πρέπει να βασίζονται στην κατανόηση :

  • του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι προσθετικές εργασίες
  • της διαδικασίας της φόρτισης των ιστών των γνάθων και των προσθέσεων κατά τη λειτουργία τους και
  • της μηχανικής συμπεριφοράς των οδοντικών προσθέσεων με εκτίμηση της παραμόρφωσης και της αντοχής των προσθέσεων.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:

  • Θα έχουν κατανοήσει την εμβιομηχανική συμπεριφορά των γνάθων και των ιστών του στόματος.
  • Θαέχει κατανοήσει την εμβιομηχανική συμπεριφορά των οδοντοπροσθετικών εργασιών, ώστε αυτές που κατασκευάζει να έχουν την μέγιστη λειτουργική απόδοση.
  • Θα γνωρίζει για τις μεταβολές που μπορεί να επιφέρει στην σχεδίαση των οδοντοπροσθετικών εργασιών τι μεταβολές μπορούν να επέλθουν στην απόδοση και αντοχή των οδοντοποροσθετικών εργασιών.
  • Θα εξοικειωθεί με τις επιστημονικές μεθόδους με τις οποίες μπορει να εκτιμηθεί, να μετρηθεί ή να μελετηθεί η μηχανική συμπεριφορά των οδοντοπροσθετικών εργασιών.