Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη

Κωδικός Μαθήματος:

5061

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Χατζηχρήστου Ελένη